080 14 99

Pokličite nas na zgornjo telefonsko številko in z veseljem Vam bomo pomagali!

  • Nasveti
  • Trajnostna in krožna transformacija

Trajnostna in krožna transformacija

PROGRAM AKADEMIJE TRAJNOSTNE IN KROŽNE TRANSFORMACIJE

Podjetje se je za vključitev v trajnostne krožne tokove odločilo s pomočjo javnega razpisa preko javne agencije SPIRIT Slovenija. V skladu z navedenim razpisom nam je bil dodeljen zunanji ekspert, s katerim smo skupaj oblikovali in dopolnjevali našo trajnostno strategijo na rednih tedenskih delavnicah. V sodelovanju z ekspertom smo se na delavnicah posluževali različnih pristopov in uporabljali različna orodja, ki smo jih pridobivali iz širokega nabora trajnostnih praks, s katerimi smo zasnovali novo trajnostno krožno poslovno strategijo za naše podjetje. V sklopu intenzivnih delavnic smo tudi izpostavili specifične projekte, ki bodo služili kot ključni katalizatorji za preobrazbo našega podjetja v trajnostno naravnanost. Ti projekti so zasnovani tako, da nas bodo usmerili v krožne tokove, kjer bo učinkovita raba virov in odgovornost do okolja postala osrednji del našega poslovanja.

Trajnostna in krožna poslovna strategija, za podjetje, odraža analizo različnih dejavnikov, ki vplivajo na poslovanje podjetja in njegovo pozicijo v panogi. Z uporabo različnih orodij, ki so nam omogočila vpogled v zunanje in notranje okolje, smo dosegli boljše razumevanje dinamičnosti naše panoge ter si s pomočjo le-teh zadali novo trajnostno vizijo in poslanstvo podjetja. Na podlagi ugotovitev iz tega dokumenta bo podjetje lahko dosegalo uspešne rezultate pri strategijah za učinkovito rabo virov, zmanjšanju odpadkov, optimizaciji dobavne verige ter inovativnemu trajnostno usmerjenemu razvoju produktov.

Podjetje si z implementacijo celovitega in integriranega pristopa k trajnosti prizadeva okrepiti svoj ugled, spodbujati transparentnost ter prispevati k dolgoročni blaginji družbe in okolja. Predvsem pa nam prenovljena poslovna strategija predstavlja načrt poti, usmerjeni k trajnostni in krožni prihodnosti, ki jo vodi odločnost, spodbujanje inovacij ter promovira odgovorno poslovanje. Zaposlenim v podjetju pa postavlja temelje za nadaljnjih uspeh.

V imenu celotnega podjetja pa bi se zahvalili tudi javni agenciji Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije, SPIRIT Slovenija ter dr. Peteru Kukovica za pomoč in ves trud, ki ga je vložil in nas uspešno vodil skozi celoten postopek priprave trajnostne in krožne poslovne strategije, brez pomoči ta dokument ne bi bil realiziran.

TRAJANJE PROGRAMA

03/2023 – 07/2023 ali 08/2023

CELOTNI PRORAČUN PROGRAMA

#pomoč po shemi de minimis

23.180,00 € ali 34.770,00 €

EU-FINANCIRANJE

23.180,00 € ali 34.770,00 €

Naložbo sofinancira Evropska Unija - NextGeneration EU.